Förvaltningsorganisation

Ulf Sedig, Förvaltare

Civilekonom från Lunds Universitet (inriktning nationalekonomi; portföljvalsteori, optionsteori och ekonometri). 25 års erfarenhet av de Nordiska finansmarknaderna från olika positioner. Tidigare bland annat arbetat som aktieanalytiker, market maker aktier och derivat i London, Investment manager på riskkapitalbolag samt ett flertal styrelseuppdrag. Grundare av Alicia Capital Management AB och Quadrant2 AB.

Rolf Hagekrans, Förvaltare

Studier i nationalekonomi vid Stockholms Universitet samt Marknadsekonom DIHM. 25 års erfarenhet av de Nordiska finansmarknaderna från olika positioner. Tidigare bland annat arbetat som VD för fond- och kapitalförvaltningsbolag, VD för Morningstar Sverige samt styrelseuppdrag inom finansiella bolag i Norden. Grundare av Alicia Capital Management, som tillhandahöll analys och utvärdering av internationella kapitalförvaltare till institutionella investerare i Norden.