Om Merrant

Merrant Capital, org.nr 556708-1491,  är en oberoende kapitalförvaltare som är specialiserad på marknadsneutrala hedgefonder.  Bolaget grundades 2006 och ägs av ledningen. Totalt förvaltar vi 2,5 miljarder kronor fördelade på två fonder på uppdrag av Swedbank Management Company, Luxemburg.

Vår investeringsfilosofi är att skapa en väldiversifierad portfölj med marknadsneutrala strategier. Målet är att åstadkomma hög riskjusterad absolut avkastning till en låg risk, oberoende av utvecklingen på kapitalmarknaden.

Förvaltarteamet har arbetat tillsammans i över tio år och presterat konkurrenskraftiga resultat som resulterat i ett flertal utmärkelser på de Globala, Europeiska och Nordiska kapitalmarknaderna. Teamet har gedigen kunskap och erfarenhet av utvärdering av investeringsstrategier och olika finansiella instrument. 

Merrant Capital är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn som förvaltar fonderna Merrant Alpha Select (USD) och Merrant Alpha Select SEK på diskretionär basis genom uppdragsavtal med fondbolaget Swedbank Management Company i Luxemburg, som ingår i Swedbank-koncernen. Fondbolaget svarar för administration och NAV-beräkningar, riskhantering, regelefterlevnad, internrevision, rapportering till tillsynsmyndighet samt andra uppgifter som ett fondbolag är skyldiga att upprätthålla.