Investeringsvillkor

Minsta investering 10 000 SEK / 10 000 USD
Fast avgift 1% , avgift uttages endast i Merrant Alpha Select (USD)
Rörlig avgift 20% , avgift uttages endast i Merrant Alpha Select (USD)
High Water Mark Ja
Tröskelränta Ja, SSVX30
Teckning / Inlösen Månadsvis
Notifiering: Teckning / Inlösen (SEK) 4 helgfria dagar innan månadsskifte / 35 kalenderdagar
Notifiering: Teckning / Inlösen (USD) 2 helgfria dagar innan månadsskifte / 32 kalenderdagar
Teckningsavgift Nej
Inlösenavgift Nej
Fakta
Domicilierad Sverige
FSA Finansinspektionen
Förvaringsinstitut Swedbank Stockholm
Fondbolag Swedbank Management Company S.A. Luxemburg
Administrator Swedbank Management Company S.A. Luxemburg
Identifieringskod USD
ISIN SE0002762161
Valor 11062022
Bloomberg MERRSEL SS
Cusip W57118106
Identifieringskod SEK
ISIN SE0003814805
Valor 13964298
Bloomberg MEASSEK SS