Värdeutveckling


Merrant Alpha Select SEK*

År** jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec YTD
2019 0,76 0,47 1,23
2018 0,06 0,17 -0,01  -0,14 0,11 -0,22 -0,05 -0,09 -0,24 0,00 -0,37 -0,30 -1,06
2017 0,51 -0,26 0,11 0,37 0,24 0,03 -0,32 -0,24 0,15 -0,10 -0,76 -0,27 -0,56
2016 0,23 -0,47  -0,11 0,15 0,25 -0,14 0,35 0,19 0,34 -0,29 0,02 0,16 0,60
2015 0,06 0,90 0,80 0,50 0,80 -0,62 0,36 0,19 0,01 0,57 0,29 0,18 4,11
2014 0,60 0,48 -0,66 -0,85 0,58 1,03 0,28 0,54 0,70 0,30 0,62 0,60 4,27
2013 0,85 0,52 0,55 1,69 0,19 -0,58 0,32 0,28 0,57 0,49 0,62 0,95 6,65
2012 0,83 0,63 0,29 0,25 0,18 0,33 0,62 0,52 0,38 0,60 0,65 0,68 6,13
2011 0,06 0,54 1,01 0,49 0,23 0,25 0,22 -0,64 0,13 0,21 0,48 0,49 3,51
2010 1,74 0,87 0,47 0,15 0,11 0,05 0,21 0,64 0,85 1,20 1,10 1,03 8,74
2009 0,79 0,70 1,50 0,16 0,26 3,45

 

Merrant Alpha Select USD*

Year jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec YTD
2019 1,08 0,58 1,67
2018 0,27 0,39 0,26 0,20 0,36 0,12 0,24 0,05 0,07 0,20 -0,06 0,08 2,20
2017 0,42 0,18 0,31 0,50 0,42 0,32 -0,18 -0,06 0,37 0,01 -0,56 0,08 1,82
2016 0,32 -0,35 -0,01 0,26 0,38 0,00 0,47 0,35 0,54 0,05 0,14 0,34 2,51
2015 0,04 0,81 0,77 0,66 0,77 -0,37 0,17 0,25 0,11 0,61 0,40 0,33 4,65
2014 0,54 0,46 -0,70 -0,88 0,67 0,90 0,22 0,52 0,72 0,26 0,60 0,54 3,89
2013 0,86 0,46 0,50 1,60 0,18 -0,67 0,26 0,24 0,50 0,45 0,56 0,87 5,95
2012 0,72 0,59 0,21 0,14 0,01 0,30 0,57 0,49 0,33 0,51 0,62 0,61 5,23
2011 0,06 0,54 0,61 0,42 0,07 0,07 0,13 -0,76 0,05 0,09 0,40 0,36 2,05
2010 1,74 0,87 0,47 0,15 0,11 0,05 0,21 0,64 0,85 1,20 1,10 1,03 8,74
2009 0,79 0,70 1,50 0,16 0,26 3,45

 

Riskindikator

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. För information om respektive fonds riskklacificering se fondens Basfakta. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information, kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan för fullständig informationsbroschyr och faktablad.

** Avkastningshistorik augusti 2009 till februari 2011 avser Merrant Alpha Select USD. Merrant Alpha Select SEK startade 28 februari 2011 och investerar endast i Merrant Alpha Select USD. Merrant Alpha Select SEK utnyttjar valutaterminer för att skydda Fondens värde mot valutakursförluster som kan uppkomma till följd av att Fonden investerar i den dollarnoterade fonden Merrant Alpha Select USD.

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Merrant Alpha Select fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad och årsberättelse kontakta oss enligt uppgifterna nedan.