Bolagets förvaltade kapital avyttras våren 2019

Bolagets förvaltade kapital avyttrades våren 2019. Grundarna av bolaget bedriver nu investeringsverksamhet med fokus mot onoterade och noterade teknologibolag. Bland investeringar i portföljen kan nämnas Exeger samt Sigrid therapeutics. För analys av marknadspotential och värdering av Exeger se vår analys ”Exeger banbrytande teknologi med global potential”

Merrant utnämnd till Bästa Globala Arbitrage Fond vid Investhedge Award i New York

Merrant utnämnd till Bästa Globala Arbitrage Fond vid Investhedge Award i New York.

Merrant Alpha Select SEK ökade med 0,4 procent i april

Merrant Alpha Select SEK ökade med 0,4 procent i april

Merrant Alpha Select vann ytterligare utmärkelse vid Nordic Hedge Awards

Merrant Alpha Select vann ytterligare utmärkelse vid Nordic Hedge Awards

Merrant Alpha Select ökade 0,3 procent i september

Merrant Alpha Select ökade 0,3 procent i september