Bolagets förvaltade kapital avyttras våren 2019

Bolagets förvaltade kapital avyttrades våren 2019. Grundarna av bolaget bedriver nu investeringsverksamhet med fokus mot onoterade och noterade teknologibolag. Bland investeringar i portföljen kan nämnas Exeger samt Sigrid therapeutics. För analys av marknadspotential och värdering av Exeger se vår analys ”Exeger banbrytande teknologi med global potential”