Merrant utnämnd till Bästa Globala Arbitrage Fond vid Investhedge Award i New York

Merrant utnämnd till Bästa Globala Arbitrage Fond vid Investhedge Award i New York.